Cách hủy Freeship extra và voucher extra Shopee cực nhanh

Xem Video Hướng Dẫn

Theo quy định 2 ngày và ngày cuối cùng đăng ký hủy gói của mỗi đợt, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc nhở về việc hủy Gói Freeship Xtra tại mục Thông báo > Cập nhật Người bán trên Shopee

Nếu không muốn hủy Gói: Vui lòng bỏ qua thông báo nhận được
Nếu muốn hủy Gói: Bấm trực tiếp vào thông báo nhận được và điền các thông tin theo hướng dẫn
Thời gian hủy Gói Freeship Xtra như sau:
Shop đăng ký hủy từ 0h ngày 1 đến 23h59 ngày 14 của tháng sẽ được hủy Gói vào 0h ngày 16 cùng tháng.
Shop đăng ký hủy từ 0h ngày 15 đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng sẽ được hủy Gói vào 0h ngày 2 của tháng tiếp theo.

Việc hủy gói rất khó khăn vì sàn cũng chỉ để hiện trên ứng dụng những ngày sát ngày hủy và nếu ko hủy kịp lại phải đợi nửa tháng sau mới đc hủy,

Giờ đã có cách hủy lúc nào cũng được rồi

 

Mọi người cứ kích vào từng link và làm theo hướng dẫn ,làm trên máy tính cũng được nha:

 

https://shopee.vn/program/form/176?is_from_login=true

https://shopee.vn/program/form/263

Trả lời

đã đặt 1 đơn đặt hàng tới