Theo dõi hành động của khách hàng trên website

THEO DÕI HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRÊN Website

Bạn muốn biết khách hàng vào LP của mình làm gì, xem những nội dung gì.
Bạn muốn biết họ click vào đâu
Hôm nay mình sẽ chia sẻ video hướng dẫn cài đặt yandex-quan GTM

 

Trả lời