-28%
THAM-xop-285-min
THAM-xop-2825-min
THAM-xop-2823-min
THAM-xop-2821-min
THAM-xop-2820-min

Thảm xốp ghép trải sàn vân khế

4.900 

Kích thước phiên bản 30cm: 30cm x 30cm (Dày: 1 cm) – 4.900 VNĐ/tấm

Kích thước phiên bản 60cm: 60cm x 60cm (Dày: 1 cm) – 19.000 VNĐ/tấm

1 Tấm 60cm diện tích = 4 tấm 30cm

Bồi thường 100%

Nếu hàng giả

Kiểm tra hàng hóa

Khi nhận hàng

Bảo hành trong 6 năm

Nếu sp lỗi

đã đặt 1 đơn đặt hàng tới